Bagong Buhay: Mga Kwento ng Pagbabalik loob

Via Lucis: Sa Mga Yapak ni Hesus