Inang Simbahan: Ang Kuwento ng Manila Cathedral

Ignacio de Loyola (Tagalized)