Playlist for Lent from Jesuit Music Ministry

Inspiring and relaxing music could be just what you’re looking for in this trying times.

Listen, pause and pray over this song Hesus Na Aking Kapatid written by Eduardo Hontiveros, SJ (considered as father of Filipino liturgical music).

Hesus na aking kapatid
Sa lupa nami’y bumalik
Iyong mukha’y ibang-iba
Hindi kita nakikilala

Tulutan mo aking mata,
Mamulat sa katotohanan
Ikaw Poon makikilala sa
Taong mapagkumbaba

Hesus na aking kapatid
Putikin man ang Iyong sapin
Punit-punit ang Iyong damit
Nawa Ika’y mapasa-akin

Hesus na aking kapatid
Sa bukid ka nagtatanim,
O sa palengke rin naman
Ikaw ay naghahanap-buhay

Tulutan mo aking mata,
Mamulat sa katotohanan
Ikaw Poon makikilala (3x)
Sa taong mapagkumbaba

Add this to your playlist for Lent (https://buff.ly/32o7rHd). #MusicUpliftsTheSoul