“Sa ‘Yo Lamang: Papuri at Inspirasyon” Album Launch

Noel - Sa Yo Lamang - launch - gallery

On 27 February 2016, Jesuit Communications and Universal Records launched Noel Cabangon’s latest CD, Sa ‘Yo Lamang: Papuri at Inspirasyon at the Sto. Niño de Paz, Greenbelt Chapel. Click on the thumbnails below to view images from the event: